برترین پکیج تحقيق اساسنامه شركت سهامي خاص تربت گستر - دانلود فایل


برترین پکیج تحقيق اساسنامه شركت سهامي خاص  تربت گستر - دانلود فایل

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید
نام محصول دانلودی: تحقيق اساسنامه شركت سهامي خاص تربت گستر
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

ماده (1) – نام شركت:شركت سهامي خاص تربت گستر. ماده (2) – هدف از تأسيس وفعاليت شكت تأمين نيازمنديهاي جامعه با توليداجاق گاز. ماده(3) – موضوع وحدود فعاليت شركت عبارتست از : 1- انجام خدمات توزيع كالا. 2- انجام ساير فعاليتهاي مرتبط با اهداف شركت. تبصره1 :شركت مي تواند بمنظور تحقق هدف ،موضوع وفعاليتهاي


ادامه مطلبhttp://urmugolum.ir/bestuniv/paper14469.html